Cuairt go Microsoft

Thug Rang 6 cuairt ar oifigí Microsoft i mBaile Átha Cliath agus bhaineadar an-sult go deo as an lá.  

6th Classes visited Microsoft offices in Dublin last week, and thoroughly enjoyed the trip.