Caint do Thuismitheoirí Parent Talk

Cliceáil ar an nasc seo thíos cun eolas a fháil ar chaint do thuismitheoirí ar an Déardaoin 30 Eanáir.  Díríonn an chaint seo ar shaincheisteanna ar nós cairdeas, teacht aniar a chothú, tromaíócht, imní. 

Please click on the link below for information on an upcoming Parent Talk on Thursday 30 January.  The talk addresses issues such as friendships, building resiliance, bullying, anxiety. 

Caint do Thuismitheoirí Parent Talk