Sainmheon na Scoile / School Ethos

Is iad príomhaidhmeanna na scoile, trí ghníomhaíochtaí na foirne scoile, an Bhoird Bhainistíochta agus Coiste na dTuismitheoirí:

 

The aims of the school, through the activities of the staff, Board of Management and Parents’ Association, are: