Cláraigh do Pháiste ENROLL A CHILD

Oideachas den scoth trí mheán na Gaeilge. High quality education through Irish.

FÚINN / ABOUT US

About Gaelscoil na gCloch Liath

Fáilte go Gaelscoil na gCloch Liath. Is bunscoil lán-Ghaeilge, idirchreidmheach, agus comhoideachas í Gaelscoil na gCloch Liath.  Bunaíodh an scoil sa bhliain 2008 faoin bhForas Pátrúnachta.  Is scoil thumoideachais muid anseo; úsáideann muid Gaeilge amháin leis na daltaí i Naíonáin Bheaga, agus is sa dara téárma i Naíonáin Mhóra a thosaíonn muid le ceachtanna Béarla.

Welcome to Gaelscoil na gCloch Liath.  We are a co-educational interdenominational gaelscoil.  We were established in the year 2008 under the patronage of the Foras Pátrúnachta.  We are a total immersion school; we use only Irish with the children in Junior Infants, and it is in Senior Infants, Term 2, that we begin formal English lessons. 

ÁISEANNA / FACILITIES

Here is a list of our school facilities.

POLASAITHE / POLICIES

View and download all of our policies.

CEISTEANNA / FAQ

Find the answers to some of our frequently asked questions.

FÉILIRE / CALENDAR

Find out about upcoming school events.

ÉADAÍ SCOILE / SCHOOL UNIFORM

Our latest newsletters.

TEAGMHÁIL / CONTACT

Get in touch with us.

WHAT'S NEW

Keep up to date with the latest news