Ár Laochra Spóirt

D’éirigh thar cinn lenár n-imreoirí peile, camógaíochta, agus iománaíochta le mí anuas, nuair a ghlac roinnt mhaith foirne ó na hardranganna páirt i gcomórtais éagsúla; camógaíocht agus iománaíocht de chuid Cumann na mBunscoil i mBaile na Cille, agus comórtas peile úrnua eagraithe ag Éire Óg.  Táimid an-bhródúil as ár n-imreoirí ar fad, agus táimid cinnte go mbeidh cúpla imreoir Contae ina measc amach anseo!  Maith sibh!

Our footballers, hurlers, and camogie players did really well over the past month, when children from our senior classes participated in a number of competitions; Cumann na mBunscoil camogie and hurling in Ballinakill, and a brand new football competition organised by Éire Óg.  We are very proud of all our plaerss, and we are certain we have a few future County players there!  Well done!