Lató Scoile School Lotto

https://www.ourfundraiser.ie/org/gscl

Comhghairdeas le Kim Kelleher a bhuaigh sa chéad tarraingt ar an 8 Deireadh Fómhair 2020. 

Congratulations to Kim Kelleher who was our first weekly winner on 8 October 2020.

Tá áthas orm Ár Lató Scoile a sheoladh; ár ngníomhaíocht tiomsaithe airgid scoile i mbliana.  Úsáidfear an t-airgead a bhaileofar tríd an tionscnamh seo chun ár n-acmhainní agus ár n-áiseanna scoile a fheabhsú do na páistí, go speisialta spórtlann lasmuigh, gairdín céadfach agus trealamh coirpoideachais a fhorbairt.  Rachaidh na háiseanna seo chun leasa na páistí agus chun leas a gcuid oideachais agus eispéaras scoile anseo.  Cláraigh thú féin anois, le do thoil, agus cuir in iúl d’aon bhaill teaghlaigh eile faoinár Lató Scoile. 

I am delighted to announce the launch of our school fundraiser, Ár Lató Scoile.  The monies raised through this initiative will be used to enhance our school resources and facilities for the children, specifically an outdoor gym, a sensory garden and PE equipment, which will benefit their education and school experience. Please register yourself, and let any other family members know about our Lató. 

Bígí linn, agus go n-éirí libh sa tarraingt gach seachtain!  Cliceáil ar an nasc thíos, chun páirt a ghlacadh sa lató agus tacaíocht a thabhairt dár scoil. 

If you are not in, you can’t win!  Click on the link below to sign up and support the school.

https://www.ourfundraiser.ie/org/gscl