Clárúchán Scoile / Enrolment

Clárúchán 2024-25 do na Naíonáin Shóisireacha

Beidh Foirmeacha Clárúchán ar fáil anseo idir 6/11/23 agus 27/11/23.

2024-25 Enrolment for Junior Infants

Enrolment forms will be available here between 6/11/23 and 27/11/23.

 

2023-24

Foirm Clárúchán 2023 – 24 Clic Anseo / Enrolment Form 2023-24 Click Here

 

Is feidir cur isteach ar áit sna Naíonáin Shóisireacha 2023-24 idir an 7 Samhain 2022 agus meánlae ar an 28 Samhain 2022.

Tá foirm iarratais ar fáil anseo, nó ó Oifig na Scoile.  Tá ár bPolasaí Iontrála ar fáil thíos.

Applications for a place in Junior Infants 2023-24 will be accepted between 7 November 2022 and Midday 28 November 2022. 

Application forms are available through the link above, or from the School Office.  Our Enrolment Policy is also available to view here. 

Polasaí Iontrála  Clic Anseo – Enrolment Policy  Click Here 

Más mian leat cur isteach ar áit in aon rang eile, déan teagmháil díreach leis an scoil.

Should you wish to apply for a place in any other class, please contact the school directly.  

Fógra Bliantiúil Clic Anseo – Admissions Notice 2023-24 Click Here

Iontráil Measúnú Líofachta Gaeilge Clic Anseo 

 

Próiseáilfear aon iarratais ar áit sna Naíonáin Shóisireacha a thagann isteach tar éis 12:00 ar an 19 Mí na Samhna 2021 mar iarratais déánacha, ar aon dul lenár bPolasaí Iontrála.

Any application for a place in Junior Infants received after midday on 19 November 2021 will be processed as a late application, in accordance with our Enrolment Policy.