Cláruchán Scoile / Enrolment

Clárúchán 2021-22 do na Naíonáin Shóisireacha

Enrolment 2021-22 for Junior Infants

 

Foirm Clárúchán 2021-22 Clic Anseo / Enrolment Form 2021-22 Click Here

 

Is feidir cur isteach ar áit sna Naíonáin Shóisireacha 2021-22 idir an 2 Samhain 2020 agus an 20 Samhain 2020.

Tá foirm iarratais ar fáil anseo, nó ó Oifig na Scoile.  Tá ár bPolasaí Iontrála ar fáil anseo freisin.

Applications or a place in Junior Infants 2021-22 will be accepted between 2 November 2020 and 20 November 2020. 

Application forms are available here, or from the School Office.  Our Enrolment Policy is also availabe to view here.  

Polasaí Iontrála 2021/22 Clic Anseo – Enrolment Policy 2021-22 Click Here 

Más mian leat cur isteach ar áit in aon rang eile, déan teagmháil díreach leis an scoil.

Should you wish to apply for a place in any other class, please contact the school directly.  

Polasaí Iontrála Fogra Ligeann Isteach Clic Anseo – Admissions Notice 2121-22 Click Here

Iontráil Measúnú Líofachta Gaeilge Clic Anseo