Cláruchán Scoile / Enrolment

Clárúchán 2022-23 do na Naíonáin Shóisireacha

Enrolment 2022-23 for Junior Infants

 

Foirm Clárúchán 2022-23 Clic Anseo / Enrolment Form 2022-23 Click Here

 

Is feidir cur isteach ar áit sna Naíonáin Shóisireacha 2022-23 idir an 1 Samhain 2021 agus meánlae ar an 19 Samhain 2021.

Tá foirm iarratais ar fáil anseo, nó ó Oifig na Scoile.  Tá ár bPolasaí Iontrála ar fáil thíos.

Applications or a place in Junior Infants 2022-23 will be accepted between 1 November 2021 and Midday 19 November 2020. 

Application forms are available through the link above, or from the School Office.  Our Enrolment Policy is also available to view here. 

Polasaí Iontrála 2022/23 Clic Anseo – Enrolment Policy 2022-23 Click Here 

Más mian leat cur isteach ar áit in aon rang eile, déan teagmháil díreach leis an scoil.

Should you wish to apply for a place in any other class, please contact the school directly.  

Polasaí Iontrála Fogra Ligeann Isteach Clic Anseo – Admissions Notice 2122-23 Click Here

Iontráil Measúnú Líofachta Gaeilge Clic Anseo 

 

Próiseáilfear aon iarratais ar áit sna Naíonáin Shóisireacha a thagann isteach tar éis 12:00 ar an 19 Mí na Samhna 2021 mar iarratais déánacha, ar aon dul lenár bPolasaí Iontrála.

Any application for a place in Junior Infants received after midday on 19 November 2021 will be processed as a late application, in accordance with our Enrolment Policy.