Clárúchán Scoile / Enrolment

Clárúchán 2024-25 do na Naíonáin Shóisireacha

Tréimhse Clárúcháin; idir 6/11/23 agus 27/11/23.

Próiseáilfear aon iarratais ar áit sna Naíonáin Shóisireacha a thagann isteach tar éis 12:00 ar an 27  Mí na Samhna 2023 mar iarratais déánacha, ar aon dul lenár bPolasaí Iontrála.

2024-25 Enrolment for Junior Infants

Enrolment Period: between 6/11/23 and 27/11/23.

Any application for a place in Junior Infants received after midday on 27  November 2023  will be processed as a late application, in accordance with our Enrolment Policy.   

2024-25

Foirm Clárúchán 2024 – 2025  Clic Anseo 

Enrolment Form 2024-2025  Click Here 

Tá foirm iarratais ar fáil anseo thuas, nó ó Oifig na Scoile.  Tá ár bPolasaí Iontrála ar fáil thíos.

Application forms are available through the link above, or from the School Office.  Our Enrolment Policy is also available to view here. 

Polasaí Iontrála  Clic Anseo – Enrolment Policy  Click Here 

Clárúchán sna Ranganna Naí. Shinsireacha – R6:

Enrolment in Classes from Senior Infants – 6th Class:

Más mian leat cur isteach ar áit in aon rang eile, déan teagmháil díreach leis an scoil.

Should you wish to apply for a place in any other class from Senior Infants to 6th, please contact the school directly.  

 

Fógra Bliantiúil 2024-25; cliceáil anseo – Admissions Notice 2024-25; click here;

Iontráil Measúnú Líofachta Gaeilge Clic Anseo