Cuairt Laoch Peile na mBan

       

Tháinig Jennifer Dunne, laoch mór peil na mban agus imreoir le foireann chontae Bhaile Átha Cliath, ar cuairt le Corn Brendan Martin.  Labhair sí leis na páistí faoin méid traenáil a dhéanann imreoirí contae, an aiste bídh a roghníonn siad chun cuidiú le bheith aclaí, agus an turas a bhí aici chun Corn Peile Uile Éireann a bhuachaint.  D’fhreagair sí go leor leor ceisteanna eile a bhí ag na páistí, a bhain an-sult as an gcuairt.

Jennifer Dunne, one of our great ladies football heroes and a member of the Dublin county team, visited the school with the Brendan Martin Cup.  She spoke to the children about the training county players do, the types of food they choose to help with their fitness, and her journey to winning the ladies football All Ireland cup.  She answered many other questions the children had for her.