Nascanna / Links

Naíonra na gCloch Liath

Stiuraitheoiri: 
Valerie Ui Crualaigh
Dorothy Uí Chonaill

Ph: 087 9624378

f/ch Gaelscoil na gCloch Liath
Na Clocha Liatha
Co Chill Mhantain

Gréasán: www.naionracl.com
Ríomhphost: naionracl@gmail.com

Naíonra Phádraig na gCloch Liath

Stiúraitheoir:
Ciara Watson
Ph: 087-9261318

Bóthar na hEaglaise,
Na Clocha Liatha
Co. Chill Mhantáin

Gréasán: www.naionra.org
Ríomhphost: ciara@naionra.org

Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge Teo

Foras Pátrunachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge
Bloc 3,
Campas Gnó Mhaigh Nuad,
Maigh Nuad,
Co. Chill Dara

Ph: (01) 6294110

Gréasán: www.foras.ie
Ríomhphost: eolas@foras.ie

Gaelscoileanna Teoranta

Halla Naomh Phádraig,
Institiúid Oideachais Marino,
Ascaill Uí Ghríofa,
Baile Átha Cliath 9.

Ph: (01) 8535195
Fax: (01) 8535119

Gréasán: www.gaelscoileanna.ie
Ríomhphost: oifig@gaelscoileanna.ie

Club Chonradh na Gaeilge

6 Sráid Fhearchair,
Baile Átha Cliath 2.

Gréasán: (0)1 4751480
Ríomhphost: runai-an-chlub@ionad.org

Leathanach Baile Tuismitheoirí GSCL

An tIonad Buail Isteach

Ranganna comhrá sa Ghaeilge

Daltaí na Gaeilge

Eolas agus acmhannaí sa Ghaeilge

Foghlaim an Ghaeilge

Saor ón Irish Independent

Comhaile um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

TG4

Conradh na Gaeilge

Focal nua in aghaidh an lae

Gaeilge Simplí

Séideán Sí

National Council for Curriculum & Assessment

Gaelchultúr