School Enrolment

School Enrolment / Clárúchán Scoile

Foirm Clárúcháin 2024- 2025

Clic Anseo 

Táimid ag glacadh le hiarratais do Naíonáin Bheaga 2024/25 ó 6 Samhain 2023 go dtí meánlae 27 Samhain 2023.

Is féidir foirm iarratais a fháil ó Oifig na scoile, nó í a íoslódáil ón suíomh anseo.  Is é an Luain 27 Samhain 2023 @12 an sprioclá d’iarratais comhlíonta a bheith ar ais linn.   Glacfar le haon iarratas i ndiaidh an dáta seo mar iarratas déanach.

 

Measúnú Líofachta  – Clic Anseo

Polasaí Iontrála / Enrolment Policy – Clic ANSEO – Click HERE

Fógra Bliantúil / Annual Admission Statement – Clic ANSEO – Click HERE

 


Más mian leat páiste a chlárú linn in aon rang eile, déan teagmháil linn.

We are  accepting enrolments for Junior Infants 2024/25 from 6 November 2023 until midday  27 November 2023.

 

Enrolment forms an be obtained from the school office, or can be downloaded here from our website.  Monday 27 November @12pm is the closing date for completed enrolment forms.  Any forms received after this date will be treated as late applications.

 

Measúnú Líofachta  – Clic Anseo

Polasaí Iontrála / Enrolment Policy – Clic ANSEO – Click HERE

Fógra Bliantúil / Annual Admission Statement – Clic ANSEO – Click HERE

 


If you wish to enrol your child in another class, other than Junior Infants, please contact us.