School Enrolment

School Enrolment / Clárúchán Scoile

Táimid ag glacadh le hiarratais do Naíonáin Bheaga 2020/21 ó 4 Samhain 2019. 

Is féidir foirm iarratais a fháil ó Oifig na scoile, nó í a íoslódáil ón suíomh anseo.  Is é an Aoine 15 Samhain 2019 an sprioclá d’iarratais comhlíonta a bheith ar ais linn.   Glacfar le haon iarratas i ndiaidh an dáta seo mar iarratas déanach.

Beidh Oíche Oscailte againn ar an gCéadaoin 6 Mí na Samhna idir 5-7 istoíche. 

Buail isteach go bhfeice sibh ár áiseanna, beidh cuid dár múinteoirí anseo má tá aon cheisteanna agaibh.

Beidh aoichainteoirí againn ansin ag 7 istoíche:

Cormac MacCashin; Buntáistí an Tumoideachais sa Ghaeilge. 

Príomhoide Rita; Lá sa Saol againn i nGaelscoil na gCloch Liath. 

Leola Kiernana; “Ach níl aon Ghaeilge agam”: Dearcadh Tuismitheora.


Más mian leat páiste a chlárú linn in aon rang eile, déan teagmháil linn.

We are  accepting enrolments for Junior Infants 2020/21 from 4 November 2019.

Enrolment forms an be obtained from the school office, or can be downloaded here from our website.  Friday 15 November is the closing date for completed enrolment forms.  Any forms received after this date will be treated as late applications.

We will be holding an Open Night on Wednesday 6 November 2019 from 5 -7pm. 

Please drop in and see our facilities, some of our teachers will also be available to answer any questions you may have.  At 7pm we will have guestspeakers;

Cormac MacCashin; The Advantages of Irish Immersion Education. 

Príomhoide Rita; A Day in the Life of Gaelscoil na gCloch Liath. 

Leola Kiernan; “But I Have no Irish: A Parents Perspective.


If you wish to enrol your child in another class, other than Junior Infants, please contact us.

Enrolment Form / Foirm Chlárúcháin

Please click the link below to view the form

Enrolment Policy / Polasaí Iontrála

Please click the link below to view  the policy