Polasaithe / Policies

Polasaithe / Policies

Cliceáil ar an nasc thíos chun an polasaí a oscailt / Click on the links to view the policy

Cód Iompair / Code of Conduct
Cosaint Leanaí - Child Protection 2023 / 2024
Polasaí Cumarsáide
Polasaí Gléasanna Cliste 2023
Polasaí Frith-bhulaíochta
Polasaí Idirchreidmheach
Polasaí Lóin Shláintiúil
Polasaí na Gaeilge
Polasaí Obair Bhaile
Polasaí Turais Scoile
Sainmheon na Scoile
Polasaí Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Polasaí Iontrála
Polasaí Riaracháin Cógais
Polasaí Tinrimh
Polasaí Theagmhais Chriticiúil/Critical Incident Policy
Ráiteas Príobháideachta
Polasaí RSO 2015
Polasaí Éalaithe Éigeandála & Druil Tine 2020
Polasaí Taithí Oibre agus Cleachtadh Oibre 2020