Polasaithe / Policies

Polasaithe / Policies

Cliceáil ar an nasc thíos chun an polasaí a oscailt / Click on the links to view the policy

Cód Iompair / Code of Conduct
Cosaint Leanaí Ráiteas - Child Protection Statement 2022 / 2023
Polasaí Cumarsáide
Polasaí Gléasanna Cliste 2019
Polasaí Frith-bhulaíochta
Polasaí Idirchreidmheach
Polasaí Lóin Shláintiúil
Polasaí na Gaeilge
Polasaí Obair Bhaile
Polasaí Turais Scoile
Sainmheon na Scoile
Polasaí Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Polasaí Iontrála
Polasaí Riaracháin Cógais
Polasaí Tinrimh
Cosaint Leanaí Raiteas um Chumhdach Leanaí 2018
Cosaint Leanaí Measúnú Priacail 2018
Raiteas Priobhaideachta
Polasaí RSO 2015
Polasaí Éalaithe Éigeandála & Druil Tine 2020
Polasaí Taithí Oibre agus Cleachtadh Oibre 2020