Weaving Well-Being

Tá na páistí ó R2 – R6 ag obair ar chlár dár teideal Weaving Well-Being.  Cuireadh an clár seo le chéile in Éireann chun meabhar-shláinte dearfach a chothú i measc gasúir 8 – 12 mbliain d’aois.

Is clár de 10 gceacht atá ann, a dhíríonn ar láidreachtaí carachtair na bpáistí a aithint is a úsáid, mothúcháin dearfacha a chothú, caidrimh dearfacha a chothú is a fhorbairt, seasmhacht a fhorbairt, agus smaointí dearfacha a chothóidh féin-éifeachtúlacht a fhorbairt.

 

The Children from R2 – R6 are working on a programme of well-being called Weaving Well-Being.  This is an Irish designed positive mental health programme geared at children aged 8 – 12 years. 

The programme consists of 10 lessons which include identifying and using their own unique character strengths, boosting positive emotions, developing and nurturing positive relationships, building practical resilience skills and developing self-efficacy through empowering beliefs.