Bereavement Support For Children

Cliceáil ar na nascanna anseo thíos chun bileoga eolais a aimsiú a thugann tacaíocht do thuismitheoirí labhairt le páistí  faoin mbás, tá roinnt eolais iontu fosta ar bhealaí gur féidir le páistí tacú le cara óg tar éis bás duine muinteartha leo.

Please Click on the following link to access numerous leaflets on how to support children through bereavement and how to show them how to support their friend through a bereavement.

https://www.childhoodbereavement.ie

https://www.barnardos.ie/our-services/work-with-families/bereavement-services

http://hospicefoundation.ie/bereavement/bereavement-leaflets/