Spórtlann Lasmuigh Outdoor Gym

Tá ár spórtlann lasmuigh críochnaithe anois, agus tá na páistí ar bís faoi.  Gabhaimid buíochas ó chroí le gach éinne a chuidigh lenár gcistiúchán thar na blianta.  Gan bhur dtacaíocht ní bheadh muid in ann áis iontach mar seo a bheith againn!

Our outdoor gym is now complete, and the children are really excited to use it.  A huge thank you to everyone who has contributed to our fundraising over the years, wichout your help such a wonderful facility would not be possible! 

Le buíochas ó chroí!