Eolas do Pháistí Nua – Information for New Children

Cliceáil ar an nasc anseo thíos chun teacht ar ár Leabhrán Eolais do thuismitheoirí nua.  Gheobhaidh tú eolas ginearálta faoin scoil ann maroan le liosta na bpolasaithe scoile.

Click on the link below to access our school Information Booklet for new parents.  In it you will find general information about the school and our school policies.  

Leabhrán Eolais do Thuistí nua 2020-21