Dréacht Pholasaí Iontrála -Draft Admission Policy

Tá sé de dualgas ar scoileanna doiciméid maidir le hiontráil agus ligean isteach a dhréachtadh agus a faomhadh.  Gheobhaidh tú dréachtanna dár scoilse thíos trí gchliceáil ar na nascanna.  Má tá aon cheisteanna, tráchtanna nó moltaí ag tuismitheoirí, is féidir iad a chur in iúil dúinn trí r-phost a chur chuig oifig@gscl.ie roimh an 29 Aibreán 2020.

Schools are required to draft and approve documents relating to admissions and enrolments. Please click on the links below to access our draft documents.  If parents have any questions, comments or suggestions relating to these documents, please e-mail them to oifig@gscl.ie before 29 April 2020.

Fógra Ligean Isteach_Admissions Notice

Polasaí Iontrála_Admission Policy