Bliotsa Camógaíochta & Iománaíochta R4-6 Camogie & Hurling Blitz

Comhghairdeas leis na daltaí ar fad a ghlac páirt sna bliotsaí camógaíochta agus iománaíochta an tseachtain seo chaite.  D’éirigh go han-mhaith lenár bhfoirne ar fad.

Míle buíochas leis na múinteoirí is tuismitheoirí a chuidigh ar an lá.


Congratulations to all who participated in the camogie and hurling blitzes last week.  All our teams did really well.  

Thanks to the teachers and parents who assisted on the day.  Míle buíochas.