Aclaíocht Tras-Tíre Cross-Country Athletics

Ghlac slua mór daltaí ó R3-R6 páirt sna comórtais foirne tas-tíre ins An Chraobhach, Ráth Droma ar an 1 Deireadh Fómhair.  D’éirigh go hontach lenár bhfoirne ar fad agus rinne siad ionadaíocht iontach ar son na scoile, táimid an bhródúil astu.  Tháinig an tromlach acu abhaile le boinn.  Maith sibh!

Beidh an chéad chomórtas aclaíochta eile againn ar an 22 Deireadh Fómhair.


A very large group of children from R3-R6 participated in the recent Cross Country team event in Avondale, Rathdrum on 1 October.  All of our teams performed brilliantly and represented the school really well and did us proud,  almost all children came home with medals.  Well done everyone! 

Our next athletics competition will take place on 22 October.