Bauiteoirí Seachtain na Gaeilge

Comhghairdeas le Gaeilgeoirí na Seachtaine, maith sibh a pháistí. 

Comhghairdeas leis na tuismitheoirí ar fad a rinne iarracht ticéad a ghnóthachtáil as Gaeilge a labhairt linn i rith na seachtaine speisialta seo.  Chuidigh na páistí linn ticéid a tharraingt ón hata ag an tionól.  Comhghairdeas le Róisín, a bhuaigh dearbhán don Pigeon House, agus le Lorna a bhauigh an ubh mhór seacláide.  Bainigí sult as bhur nduaiseanna!  

Comhghairdeas leis na páistí ar fad eile a bhuaigh teastais agus duaiseann le linn Seachtain na Gaeilge!  Bhí seachtain den scoth againn!

Congratulations to our Gaelgeoirí na Seachtaine, well done.

Congratulations also to all our parents who received a ticéad Gaeilge for their efforts to use Irish with us during this special week.  The children helped with pulling the winners from the hat today at assembly.  Special congratulations for Róisín, who won a voucher for the Pigeon House, and to Lorna, who won the big chocolate egg.  Enjoy your prizes!

Well done to all the many children who also reveiced certificates and prizes for various activities and competitions during Seachtain na Gaeilge.  We had a fantastic week!