Cliceáil ar an nasc seo chun nodanna a fháil ón Roinn Oideachais & Scileanna maidir le labhairt le do pháiste faoi COVID-19 agus gnáthamh laethúil a choinneáil le linn dúnadh scoile.

Ag Caint le Leanaí faoi COVID-19

Click on the link to see tips from the Department of Education & Skills for tips on how to talk to your child about COVID-19 and on how to maintain a daily routine during this school closure. 

Talking to Children about COVID-19