Smaointe don bhaile Ideas for Home

Anseo thíos gheobhaidh sibh roinnt smaointe agus nascanna gur féidir libh a úsáid agus na páistí sa bhaile.   Beidh a thuilleadh nascanna á cur abhaile ag na múinteoirí ranga éagsúla sna scéimeanna oibre atá ag dul abhaile chugaibh tríd ár aip Cadoo.

Below are some ideas and links that you may like to to use while the children are at home from school.  Individual class teachers will also include some suggested links in the work schemes you will be receiving through our app Cadoo.

Éist le scéalta Gaeilge le do pháiste/Listen to an Irish story book with your child; 

https://soundcloud.com/walkereireann 

Futa Fata – authors reading some of their Irish language books, see Futa Fata also on Instagram & facebook;

https://www.rte.ie/gaeilge/2020/0320/1124337-stuggling-with-gaeilge-lessons-at-home/ 

Scéal an Lae – Story of the Day, listen to some wonderful Irish books on Youtube;

https://www.youtube.com/results?search_query=sc%C3%A9al+an+Lae 

Cluichí agus gníomhaíochtaí teanga Language games and activities, based on the Irish readers the children use at school;

https://www.seideansi.ie/

 

Comórtas Ealaíne/Art competition;

https://gaeloideachas.ie/comortas-ealaine-gaeloideachas-naionrai-bunscoileanna/

 

Corpoideachas trí Ghaeilge le Ciarán ó Yoga Óga.  Is cleachtaí corpoideachais agus aclaíochta atá sna físeáin seo.  Coinnigh súil amach d’fhíseáin yóga ó Chiarán amach anseo.  PE through Irish with Ciarán from Yoga Óga.  These videos are for PE and fitness lessons.  Keep an eye out for Ciarán’s yoga lessons, yet to come;

Ióga trí Ghaeilge Yoga through Irish;

https://rtejr.rte.ie/category/rtejr-blog/yoga/

Indoor 10 minute fitness, 10@10 ar fáil trí Ghaeilge;

https://rtejr.rte.ie/10at10/