Tá Suzi, ár madra léitheoireachta ar ais! – Suzi, our reading dog is back!

Bhí ríméad ar na páistí fáilte a chur roimh Suzi arís i mbliana.  Ar ndóigh, bhí Suzí an-sásta na páistí a fheiceáil tar éis sos an tsamhraidh.  Tabharfaidh sí cuairt ar cuid de na seomraí ranga agus suífidh sí ag léamh le roinnt páistí gach seachtain.

The children were delighted to welcome Suzi back to shcool again this year.  Suzi herself was thrilled to see the children after the summer break.  She will visit a number of classrooms and sit and read with  some of the children each week.