Soláthar Sábháilte Scolaíochta Safe Provision of Schooling

Tugann an Roinn Oideachais cuairteanna is cigireachtaí randamacha ar scoileanna lena chinntiú go bhfuil siad ag cloí le treoirlínte Cóibhid.  Le linn Mí an Mheithimh seo chaite tháinig cigire ar cuairt chuig ár scoilse chun cigireacht mar seo a dhéanamh.  Táimid sásta a chur in iúil go raibh cleachtas na scoile ag teacht lena n-éilítear faoi gach ceann de na seiceálacha.  Is féidir teacht ar thuairisc na Roinne tríd an nasc thíos.

The Deptartment of Education carry out random visits and inspections to schools to ensure that they are complying with Covid guidelines.  Last June an inspector visited our school to perform such an inspection.  We are happy to confirm that the shcool met all of our requirements under each of the checks.  The Department’s report can be viewed through the link below. 

SSPS_Covid Inspection 2021