Seachtain Mata Maths Week

Rinne an scoil ceiliúradh ar Sheachtain Mata le deireanas.  Rinne na páistí go leor gníomhaíochtaí spraíúla sa bhreis gach lá, bunaithe ar raonta mata, cluichí mata, tomhais, meascadh, agus báicéireacht.  

The school recently celebrated Maths week.  The children took part in lots of additional fun activities based on maths trails, maths games, measuring, mixing, and baking.