Oíche Oscailte – Open Night

Beidh Oíche Oscailte do chlárúchán Naíonáin Bheaga agus Aoichainteoirí againn ar an gCéadaoin 6 Samhain, 5-7:30 istoíche.  Cliceáil ar an nasc thíos chun a thuilleadh eolais a fháil.

We are holding an Open Night with guestspeakers for parents for Junior Infant enrollment on Wednesday 6 November from 5-7:30pm.  Click on link below for further details. 

Oíche Oscailte