Leabhair deasa le léamh

Leis seo gheobhaidh sibh smaointí ar leabhair deasa gur féidir libh a léamh le bhur bpáistí óga agus sibh ag smaoineamh ar fhilleadh ar an scoil, nó tosú sa “scoil mhór”.  

Bainigí sult astu!

Click on the link below for some ideas of lovely books to read with your  young child as you start to think about the return to school, or as your child makes the move to “big school”.  

Enjoy!

Leabhair-faoin-naíonra-agus-faoin-scoil-1