Gael Karate ar scoil

Tá ceardlanna Karate trí mheán na Gaeilge ar siúl againn leis na ranganna ar fad i rith na seachtaine seo.  Is mar cuid dár Seachtain Folláine agus Cairdis na ceardlanna seo.

This week all classes are participating in Karate workshops through the medium of Irish.  This is part of our Health and Friendship Week.