Brat Ómra – Amber Flag

Tá an scoil ag obair go dian chun an Brat Ómra a bhaint amach i mbliana.  Díríonn an Brat Ómra ar dhea-folláine, cineáltas agus tuiscint.  Sa chéad sheachtain i Mí Feabhra rinne na múinteoirí agus na pásití ceiliúradh mór ar sheachtain chineáltais.  Bhí go leor leor imeachtaí eagraithe ag na múinteoirí ranga chun díriú ar chineáltas, cairdeas, agus feasacht a chothú ar an tuiscint go bhfuil gach éinne éagsúil, ach mar an gcéanna ag an am céanna.  Bhí am ciúin le ceol suaimhneach, ceardlanna ióga, am amuigh faoi aer úir an Earraigh, agus comórtas póstaeir i measc na n-imaeachtaí.   Dé hAoine bhí Lá gan Éadaí Scoile againn, agus chaitheamar ár ngeansaithe taobh istigh amuigh!  

The school is working hard towards acheiving the Amber Flag this year.  This flag focuses on well-being, kindness and understanding.  During the first week of February the teachers and children celebrated friendship week.  We had lots of activities throughout the week that centred around kindness, freindship, and fostering an understanding of how we are all different, but also the same.  Among the activites during the week we had quiet time with relaxing music, yoga workshops, time out in the  fresh Spring air, and a poster competition.  On Friday we had a No Uniform Day, and we all wore our jumpers inside out!

Míle buíochas leis na  páistí agus a múinteoirí ar fad, agus go háirithe leis an gCoiste Ómra! 

Many thanks to all the children and their teachers, and especially to the Coiste Ómra!

M. Kate agus an Coiste Ómra