Aclaíocht Laistigh ag Baile an Aba Indoor Athletics in Abbottstown

     

Ghlac slua mór daltaí páirt sna comórtais aclaíochta i mBaile an Aba, BÁC, i rith na seachtaine seo.   Comhghairdeas leo ar fad as a gcuid ngóthachtaí, agus as ionadaíocht den scoth a dhéanamh ar son na scoile. 

A large group of children took part in the indoor athletics competitions in Abbottstown, Dublin, this week.  Congratulations to everyone on their achievements, and well done on representing the school at this big event.