Tuairiscí Cinn Bliana End of Year Reports

Tá na Tuairiscí Cinn Bliana curtha chuig tuismitheoirí tríd an aip scoile.  Cliceáil ar an nasc thíos chun teacht ar leagan Béarla de na frásaí is coitianta sna tuairiscí.

The End of Year Reports have been sent to parents through the school app.  Click on the link below to see English translations of the most common phrases in the reports.

Abairtí Samplacha TCB G&B