Síofra na Nollag Burnaby the Christmas Elf

Bhí ríméad orainn fáilte a cur roimh Bhurnaby, síofra na Nollag ó na Clocha Liatha, chuig ár scoil maidin Dé Luain.

Cheapamar gur síofra maith a bhí ann …. Ach ní mar a shíltear a bítear!

Ar dtús, d’iarramar air fótachóipeáil a dhéanamh dúinn, ach seachas é a dhéanamh, shuí sé ar an meaisín, agus rinne sé fótachóip DE FÉIN!

Ansin d’ith sé na milseáin ar fad ón seomra foirne – droch smaoineamh a Bhurnaby!

Lean sé leis an ndroch-iompar don lá; chuir sé isteach ar na ranganna is iad ag obair, dhreap sé ar throscán agus ar chomharthaí scoile, stróic sé ár mbileoga oibre, agus bhlocáil sé an carrchlós.

Is oth liom é a rá, ach tá go leor dul chun cinn le déanamh ag Burnaby sula mbeidh sé ar an Liosta Maith.

Ps. B’fhéidir go mbeidh bolg tinn ag Burnaby anois mar gheall ar an méid breabanna a d’ith sé ar scoil.

 

We were delighted to greet Burnaby, the local Greystones Christmas Elf, to our school on Monday morning.

However, we were under the impression Burnaby was a good elf …. Not so!

Firstly, he was asked to do some photocopying, he proceeded to sit on the machine and photocopy HIMSELF!

He ate ALL the treats in the staffroom – bad move Burnaby!

He continued with his bad behaviour all day by disrupting classes, climbing up on furniture and signs, cutting our worksheets to shreds, and blocking the car park.

I’m afraid Burnaby has a lot of work to do before he can make it onto the Good List.

Ps. Burnaby may have an upset stomach due to the amount of treats he ate at school.