Scéal & Leabhar Dathúcháin don Nollaig A Christmas Story & Colouring Book

Is údar í Áine Ní Ghlinn a scríobhann leabhair agus dánta do pháistí i nGaeilge.  Is í an Laureate na nÓg reatha í, agus an chéad duine sa ról seo riamh a scríobhann trí Ghaeilge amháin.

Tá cúpla cuairt déanta ag Áine chuig Gaelscoil na gCloch Liatha thar na blianta, agus bainimid ar fad an-sult as a ceardlanna linn.  Bíonn na páistí ag léamh úrscéalta dá cuid sna meáin agus sna hardranganna. 

Anseo thíos tá leabhar gleoite Nollag do pháistí de gach aois a scríobh Áine.  Tá léaráidí áille ann; iad réidh le dathú ag na páistí.   Tá súil agam go mbaineann sibh sult as an leabhar beag seo a léamh agus a dhathú. 

Áine Ní Ghlinn is an author who writes in Irish for children.  She is the current Laureate na nÓg, and first ever person to hold that position to write exclusively in Irish.

Áine has visited Gaelscoil na gCloch Liath on a number of occasions over the years, and we all very much enjoy her workshops with us.  The children in the middle and senior classes read some of her novels and poetry in school. 

Below is a wonderful Christmas book Áine has written for children of all ages.  The book is beautifully illustrated, and the pictures can all be coloured by the children.  I hope that you all enjoy reading and colouring this book with your children.

Daidí na Nollag_Scéal & Leabhar dathúcháin