Cumann na bhFiann – Youth Club trí Ghaeilge

Tá nóta anseo thíos ó Chumann na bhFiann, ógeagraíocht a reachtálann clubanna do dhaoine óga trí mheán na Gaeilge.  Is deis iontach í seo breis imeachtaí sóisialta a chur ar fáil do na páistí, sa chaoi gur féidir leo spraoi a bheith acu, fad is atá siad ag úsáid na Gaeilge.  Tapaigh an deis.

Please see the note below from Cumann na bhFiann, who organise youth clubs through the medium of Irish.  This is a great opportunity now to create a social space where the children can have fun, while also using their Irish. 

 

A chara,

(English translation follows)

Is Óg Eagraíocht í Chumann na bhFiann atá ag freastal ar óige na hÉireann le breis is caoga bliain anuas le deis a chur ar fáil dóibh an Ghaeilge a úsáid i dtimpeallacht spreagúil. Déantar seo tríd Óg Chlubanna seachtainiúla a reáchtáil ar fud na tíre, mar aon le himeachtaí réigiúnacha agus náisiúnta.

Leis na srianta atá i bhfeidhm le tamall anuas, tá Cumann na bhFiann tar éis tabhairt faoi sraith d’Óg Chlubanna ar líne (Clubanna Fíorúla) d’aoisghrúpaí éagsúla. Reáchtálfar na Clubanna seo go hiomlán trí mheán na Gaeilge, agus bíonn teorann de 12 ag freastal ar gach club le rannpháirtíocht gach duine a chinntiú.

Mar chuid de seo, ba mhaith le Cumann na bhFiann Clubanna breise a chur ar fáil do pháistí atá ag freastal ar Ghaelscoileanna i gCúige Laighean (Rang a 4-6), le deis breise a thabhairt dóibh an Ghaeilge a úsáid. Níl aon chostas ar na Clubanna seo faoi láthair.

Bheinn fíor bhuíoch dá bhféadfá an nasc chlárúchán thíos do na Clubanna a scaipeadh ar thuismitheoirí na bpáistí i Rang a 4-6.

Foirm Clárúchán do Chlubanna Fíorúla i gCúige Laighean/Registration Form for Leinster Online Clubs 

Má tá aon cheist ag Múinteoir nó Tuismitheoir faoi na Clubanna, ní gá ach teagmháil a dhéanamh liom ag an seoladh thíos.

 

Cumann na bhFiann is an Irish Language Youth Organisation who have been providing opportunities to young people for over 50 years to use their Irish in a fun environment. This is done through running weekly Youth Clubs all over the country, along with various regional and nationwide events.

With the ongoing restrictions that have been in place, Cumann na bhFiann are running a range of online (virtual) Youth Clubs for various age groups. These are run entirely through the medium of Irish, and each club is limited to 12 people to ensure full participation.

Along with this, Cumann na bhFiann would like to provide additional Clubs to the pupils of Gaelscoileanna in Leinster (4th-6th Class), to give them an extra opportunity to use their Irish. There is no charge at the moment for attending these Clubs.

I would very much appreciate if you could forward the registration link below to the parents of the children in 4th-6th Class.

Foirm Clárúchán do Chlubanna Fíorúla i gCúige Laighean/Registration Form for Leinster Online Clubs

Should any Teacher or Parent have any questions regarding these Clubs, please don’t hesitate to contact me at the address below.

Ag súil go bhfuil sibh ar fad ag coinneáil slán.

Le gach meas ort,

Shauna Ní Shé

Cumann na bhFiann

shauna@cnb.ie