Clárúchán Enrolment 2022-2023

Clárúchán 2022-23 do na Naíonáin Shóisireacha
Enrolment 2021-22 for Junior Infants

1/11/2021 – Meánlae/Midday 19/11/2021

Is feidir cur isteach ar áit sna Naíonáin Shóisireacha 2022-23 idir an 1 Samhain 2021 agus meánlae ar an 19 Samhain 2021.

Tá foirm iarratais ar fáil anseo thuas, nó ó Oifig na Scoile.  Tá ár bPolasaí Iontrála ar fáil thíos.

Applications or a place in Junior Infants 2022-23 will be accepted between 1 November 2021 and midday on 19 November 2021. 

Application forms are available through the link above, or from the School Office.  Our Enrolment Policy is also available to view here.  

Foirm Iontrála 2022-23 – Enrolment Form 2022-23

Más mian leat cur isteach ar áit in aon rang eile, déan teagmháil díreach leis an scoil.

Should you wish to apply for a place in any other class, please contact the school directly.