Bímís ag Caint Lets get Talking as Gaeilge

Ar mhaith leat do chuid Gaeilge a chleachtadh is a úsáid níos minicí?  Bígí linn dár gCiorcal Comhrá do thuismitheoirí gach maidin Déardaoin. 

Leis seo tá nasc chuig leabhrán beag deas le frásaí a bheidh úsáideach do theaghlaigh atá ag iarraidh an Ghaeilge a úsáid tríd an ngnáthlá.  

Would you like to use or practice your Irish more often?  Join us for our parents Ciorcal Comhrá every Thursday morning. 

Below is a link to a lovely little booklet with useful phrases for families that want to use some Irish throughout their normal day.

Déan_Comhrá_PDF