Amhráin do Pháistí Songs for Children

https://padlet.com/maire8/n1jd76p8dx25dtvg

Cliceáil ar an nasc seo chun teacht ar réimse leathan d’amhráin Gaeilge do pháistí.  

Click on the link above to access a wide selection of songs in Irish for children.

 

Faoi láthair, de bharr pandéim Cóibhid, ní féidir leis na pásití na hamhráin a chanadh sa rang.  Is féidir leo na focail a fhoghlaim agus éisteacht leo.  Féadfaidh sibh canadh in ard bhur ngutha sa mbaile, áfach!

Unfortunatley at the moment, due to the Covid pandemic, the children cannot sing songs in their classrooms.  They may learn the words to songs and listen to them.  But feel free to sing your hearts out at home!