Tuismitheoirí

Fógra – Scoil Dúnta

Beidh an Scoil Dúnta @ 11.30 Dé hAoine 23.02.2018

Beidh an Bus ag fagáíl @ 11.30

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/naionain-bheaga-2017/

Feithidí Gruaige

Download (PDF, 20KB)

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/feithidi-gruaige/

Sábháilteacht Idirlín – Nodanna do Thuismitheoirí

Tháinig aoi-chainteoir istigh le deireanas chun labhairt leis an gasúir agus leis na tuismitheoirí mar gheall ar shábháilteacht idirlín.  Leis an nasc seo thíos gheobhaidh sibh roinnt nodanna le cuidiú libh bhur ngasúr a choinneáil slán ar-líne;

Download (PDF, 507KB)

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/sabhailteacht-idirlin/

Tuairisc Cinn Bliana

SCÓR STEN:

Lean an nasc thíos chun breis eolais a fháil ar an Scór STEN.

Scór Sten a thuiscint: Eolas do thuismitheoirí

 

LIOSTA FOCLÓRA:

Seo thíos liosta foclóra chun cuidiú libh agus na tuairicsí cinn bliana á léamh agaibh.

Download (PDF, 22KB)

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/liosta-foclora/

Foclóirteacht Mata

Download (PDF, 392KB)

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/seachtain-na-gaeilge-3/

Lá i Naíonáin Bheaga

Más rud é gur chaill tú an chruinniú faoi lá i Naíonáin Bheaga, seo chugat an taispeántas a bhí in úsáid againn.

Download (PDF, 456KB)

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/la-i-naionain-bheaga/

Séideán Sí – Naíonáin Mhóra

Cliceáil anseo chun éisteacht le leabhair Séideán Sí na bpáistí ar líne.

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/seidean-si-naionain-mhora/

Séidéan Sí – Naíonáin Bheaga

Cliceáil anseo chun éisteacht le leabhair Séidéan Sí na bpáistí ar líne.

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/seidean-si-naionain-bheaga/

Bunreacht an Choiste

Download (PDF, 107KB)

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/bunreacht-an-choiste/

Éadaí Scoile

Caitheann na páistí na héadaí bríste nó éadaí pilirín gach lá seachas ar laethanta coirp oideachais. Cuirfear an lá seo in iúl dod’ pháiste ag tús na bliana.

 

Éadaí Bríste: (N. Mhóra – R.4) Eadaí Pilirín: (N. Mhóra – R.4) 
Bríste liath Pilirín plaid
Bríste gearr liath sa samhradh Blús bán (bóna “revere”)
Léine bán Cairdeagan dúghorm (le suaitheantas)
Geansaí v-mhuiníl dúghorm (le suaitheantas) Riteoga dúghorm (stocaí rúitíní bána)
Carbhat stríocach Bróga praicticiúla
Bróga praicticiúla  
   
Eadaí Sciorta: (Rang 5 & 6) Éadaí Reatha:
Sciorta plaid Éadaí reatha dúghorma (le suaitheantas)
Blús bán (bóna “revere”) Bríste gearr dúghorm sa Samhradh
Geansaí v-mhuiníl dúghorm (le suaitheantas) Bróga reatha
Riteoga dúghorma (stocaí rúitíní bána)  
Bróga praicticiúla  
 
   

I dtaobh cothromaíochta de, is féidir leis na cailíní ceachtar den dá rogha a chaitheamh ach ní ghlacfar le meascán éadaí.

Caitheann na Naíonáin Bheaga na héadaí reatha gach lá – ní gá dóibh na héadaí bríste/pilirín a bheith acu.

Tá cead ag daltaí fáinne cluaise (stud) amháin a chaitheamh i ngach cluas. Níl cead aon seodra eile, seachas uaireadóir, a chaitheamh sa scoil ar bhonn slándála.

 

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/eadai-scoile/

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/tuismitheoiri/