Obair Ranga

Féach ar ár gcuid oibre go dtí seo!

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/feach-ar-ar-gcuid-oibre-go-dti-seo/

Lá i Naíonáin Bheaga

Más rud é gur chaill tú an chruinniú faoi lá i Naíonáin Bheaga, seo chugat an taispeántas a bhí in úsáid againn.

Download (PDF, 456KB)

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/la-i-naionain-bheaga/

Obair Rang 4

Coimeád súil anseo chun obair Rang a 4 a fhesicint le linn na bliana

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/obair-rang-4/

Cros Bhríde

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/cros-bhride/

Plandáil

 

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/en/plandail/

Seachtain Eolaíochta & Mata

Bhí a lán oibre ar siúl le linn Seachtain Eolaíochta & Mata.

 

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/seachtain-eolaiochta-mata-6/

Seachtain Eolaíochta & Mata

Féach ar an obair uilig a bhí ar siúl le linn Seachtain Eolaíochta & Mata.

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/seachtain-eolaiochta-mata-4/

Seachtain Eolaíochta & Mata

Bhí a lán oibre ar siúl le linn Seachtain Eolaíochta & Mata. Chabhraigh páistí Rang 2 leis na Naíonáin Bheaga agus iad ar Thoraíocht Mata.

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/seachtain-eolaiochta-mata-3/

Seachtain Eolaíochta & Mata

D’oibrigh Rang 3-5 go dian dícheallach ar na tionscnaimh seo a leanas agus thaispeán siad do na páistí uilig sa scoil le linn ár Seachtain Eolaíochta & Mata.

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/seachtain-eolaiochta-mata-2/

Seachtain Eolaíochta & Mata

Le linn na Seachtaine, bhí gníomhaíochtaí Eolaíochta agus Mata ar siúl ag na páistí. Seo roinnt griangrafanna a léiríonn cad a bhí ar siúl acu.

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/seachtain-eolaiochta-mata/

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/obair-ranga/