Nascanna

Naíonra na gCloch Liath

Stiuraitheoiri: 
Valerie Ui Crualaigh
Dorothy Uí Chonaill

Ph: 087 9624378

f/ch Gaelscoil na gCloch Liath
Na Clocha Liatha
Co Chill Mhantain

Gréasán: www.naionracl.com
Ríomhphost: 
naionracl@gmail.com

 

Naíonra Phádraig na gCloch Liath

Stiúraitheoir:
Ciara Watson
Ph: 087-9261318

Bóthar na hEaglaise,
Na Clocha Liatha
Co. Chill Mhantáin

Gréasán: www.naionra.org
Ríomhphost: ciara@naionra.org

 

Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge Teo

Foras Pátrunachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge
Bloc 3,
Campas Gnó Mhaigh Nuad,
Maigh Nuad,
Co. Chill Dara

Ph: (01) 6294110

Gréasán: www.foras.ie
Ríomhphost: eolas@foras.ie

 

Gaelscoileanna Teoranta

Halla Naomh Phádraig,
Institiúid Oideachais Marino,
Ascaill Uí Ghríofa,
Baile Átha Cliath 9.

Ph: (01) 8535195
Fax: (01) 8535119

Gréasán: www.gaelscoileanna.ie
Ríomhphost: oifig@gaelscoileanna.ie

 

Club Chonradh na Gaeilge

6 Sráid Fhearchair,
Baile Átha Cliath 2.

Gréasán: (0)1 4751480
Ríomhphost: runai-an-chlub@ionad.org

 

Leathanach Baile Tuismitheoirí GSCL

 https://gscl.edublogs.org/

An tIonad Buail Isteach

Ranganna comhrá sa Ghaeilge

 

Daltaí na Gaeilge

Eolas agus acmhannaí sa Ghaeilge

Foghlaim an Ghaeilge

Saor ón Irish Independent

 

Comhaile um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

 

Turas Teanga

Gaelchultúr

Focal nua in aghaidh an lae

Gaeilge Simplí

 

TG4

Conradh na Gaeilge

 

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/nascanna/