Éist le Scéal; Leabhair do Pháistí Óga Listen to a Story; Books for young Children


https://padlet.com/maire8/iv5c9jic9h6i

Cliceál ar an nasc anseo chun teacht ar réimse leathan labhair do pháistí óga.  Má tá na leabhair agaibh sa bhaile is féidir libh féachaint ar na pictiúir iontu fad is atá sibh ag éisteacht leis an scéal anseo.  Bainigí sult as draíocht na scéalta iontacha seo!

Click on the link to access a wide range of stories for younger chldren.  If you have the books at home, you can look at the pictures as you listen to them being read.   Enjoy the magic of these wonderful stories!