Ceisteanna

Chun ceist a chur orainn, seol ríomhphost chuig Múinteoir Eoghan ar oifig@gscl.ie.

Éadaí Scoile

Caitheann na páistí na héadaí bríste nó éadaí pilirín gach lá seachas ar laethanta coirp oideachais. Cuirfear an lá seo in iúl dod’ pháiste ag tús na bliana.

 

Éadaí Bríste: (N. Mhóra – R.4) Eadaí Pilirín: (N. Mhóra – R.4) 
Bríste liath Pilirín plaid
Bríste gearr liath sa samhradh Blús bán (bóna “revere”)
Léine bán Cairdeagan dúghorm (le suaitheantas)
Geansaí v-mhuiníl dúghorm (le suaitheantas) Riteoga dúghorm (stocaí rúitíní bána)
Carbhat stríocach Bróga praicticiúla
Bróga praicticiúla  
   
Eadaí Sciorta: (Rang 5 & 6) Éadaí Reatha:
Sciorta plaid Éadaí reatha dúghorma (le suaitheantas)
Blús bán (bóna “revere”) Bríste gearr dúghorm sa Samhradh
Geansaí v-mhuiníl dúghorm (le suaitheantas) Bróga reatha
Riteoga dúghorma (stocaí rúitíní bána)  
Bróga praicticiúla  
 
   

I dtaobh cothromaíochta de, is féidir leis na cailíní ceachtar den dá rogha a chaitheamh ach ní ghlacfar le meascán éadaí.

Caitheann na Naíonáin Bheaga na héadaí reatha gach lá – ní gá dóibh na héadaí bríste/pilirín a bheith acu.

Tá cead ag daltaí fáinne cluaise (stud) amháin a chaitheamh i ngach cluas. Níl cead aon seodra eile, seachas uaireadóir, a chaitheamh sa scoil ar bhonn slándála.

 

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/eadai-scoile/

Conas is féidir liom áit a fháil i Naíonáin Bheaga?

Bíonn tréimhse clárúcháin ar siúl le linn an chéad choicís i Mí na Samhna, an bhliain sula dtosaíonn ssiad ar scoil. (m.sh. Samhain 2012 le haghaidh Meán Fómhair 2013)

Bíonn foirmeacha clárúcháin ar fáil ó oifig na scoile le linn na coicíse. Is gá foirm a líonadh isteach agus í a sheoladh ar ais chuig oifig na scoile roimh dheireadh na coicíse. Bíonn cóip den teastas breithe ag teastáil agus cóíp den teastas baisteadh, má oireann.

Déantar scagadh ar na foirmeacha de réir mar atá leagtha amach sa Pholasaí Iontrála (atá ar fáil ar leathanach na bPolasaithe ar an suíomh seo). Seoltar an litir ofrála taobh istigh de 3 sheachtain.

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/conas-is-feidir-liom-ait-a-fhail-i-naionain-bheaga/

Cén fáth a gcuirfinn mo leanbh ar ghaelscoil?

Foghlaimeoidh do pháistí an Ghaeilge trí cheol, spraoi, geáitsíocht agus rannta. Bainfidh siad taitneamh as an teanga a fhoghlaim agus beidh siad bródúil as a bheith in ann í a labhairt.

Léiríonn taighde idirnáisiúnta go gcabhraíonn an dátheangachas le cumas intleachta agus feasachta an duine.

Bíonn féinmhuinín níos airde ag páistí atá in ann dhá theanga a labhairt go héasca.

Bíonn cur amach ag páistí a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu ar a bhféiniúlacht chultúir féin mar Éireannaigh agus mar Eorpaigh. Tá seans níos fearr go mbeidh tuiscint agus meas acu ar dhaoine ó chultúir eile a labhraíonn teangacha éagsúla.

Cabhraíonn an cumas sa dá theanga leis an bpáiste an tríú agus an ceathrú teanga a fhoghlaim nuair a bheidh siad níos sine.

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/cen-fath-a-gcuirfinn-mo-leanbh-ar-ghaelscoil/

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/ceisteanna/