Cartlann

Nuachtlitir Mí Meithimh 2016

Nuachtlitir Mí Aibreáin 2016

Gliogáil ar an nasc seo thíos do Nuchatlitir Márta/Aibreán 2016 a fheiscint;

Nuachtlitir Mí Feabhra

Gliogáil ar an nasc seo chun Nuachtlitir Mí Feabhra a oscailt;

Nuachtlitir Eanáir 2016

Nuachtlitir Mí Eanair 2016;

Nuachtlitir Mí na Nollaig 2015

Gliogáil ar an nasc seo chun an Nuachtlitir a léamh;

Nuachtlitir Mí na Samhna 2015

Féilire imeachtaí na bliana

Gliogáil ar an nasc seo chun féilire imeachtaí na bliana a fheiscint;

Tús le Comóradh 1916 inár scoilse

Bronnadh Brat na hÉireann agus Forfhógra na Saoirse 1916

Nuchtlitir Dheireadh Fómhair 2015

Gliogáil anseo chun Nuachtlitir Dheireadh Fómhair a léamh. 

Céatadán don Ealaín

Nuachtlitir Meáin Fómhair 2015

Naíonáin Bheaga 2014

Tá an-áthas orainn fáilte a chur roimh Naíonáin Bheaga 2014 agus a gcuid tuismitheoirí. Thosaigh 66 páiste linn i mbliana. Fás eile atá ann don scoil tar éis dúinn slán a fhágaint lenár gcéad Rang a Sé anuraidh. Dá bharr tá 312 pái...

Nuachtlitir - Meitheamh 2014

Nuachtlitir - Bealtaine 2014

Seachtain na Gaeilge 2014

Bhí roinnt mhaith imeachtaí ar siúl le linn Seachtain na Gaeilge! Féach thíos:  

Nuachtlitir - Márta 2014

Nuachtlitir - Mí Eanáir 2014

Nuachtlitir na Nollag

Nuachtlitir - Mí na Samhna 2013

Nuachtlitir - Deireadh Fómhair 2013

Le linn an tSamhraidh

Tá an scoil dúnta don Samhradh agus iarrtar ort gan dul ar shuíomh na scoile de bharr na tógála atá ar siúl faoi láthair. Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn, iarrtar ort glaoch a chur ar an bhfón póca  nó ríomhphost a sheoladh ch...

Lá Spraoi Teaghlaigh

Bhí lá iontach taitneamhach againn uilig ar an Satharn 8 Meitheamh ag an Lá Spraoi Teaghlaigh. D’éirigh linn suas €4,500 a thiomsú ar son na scoile leis an lá spraoi agus leis an scipeáil urraithe. Ba mhaith linn  buíochas ó chroí a gh...

Turas chuig an zú

Chuaigh Rang 1 ar thuras scoile chuig an zú. Seo thíos ár ngrianghraif.

Nuachtlitir - Bealtaine 2013

An Chéad Chomaoineach

Comhghairdeachas dóibh siúd a ghlac an Chéad Chomaoineach i mbliana. Bhí aifreann álainn againn i Séipéal Chilian Naofa leis an Athair Ó Giolláin agus ceol binn ó pháistí Rang 2 - 5. Ansin tháinig gach duine ar ais chun na scoile le hagh...

Seachtain Folláine

Tá Seachtain Folláine ar siúl i nGaelscoil na gCloch Liath an tseachtain seo. I measc na nithe atá ar siúl ná plandáil, sos torthaí agus glasraí, spórt idir-ranga agus iarraimid ar thuismitheoirí siúl ar scoil, más féidir leo.  

Nuachtlitir: Márta 2013

Fáilte go dtí ár ngréasán nua

Tá fáilte romhat chuig gréasán nua Ghaelscoil na gCloch Liath! Tá súil againn go n-aimsíonn tú gach rud atá á lorg agat agus go dtiocfaidh tú ar ais go rialta chun súil a choiméad ar gach rud atá ar siúl againn ar scoil. Más rud ...

Seachtain na Gaeilge

Tá súil againn gur bhain páistí Ghaelscoil na gCloch Liath taitneamh agus tairbhe as imeachtaí Sheachtain na Gaeilge. I measc imeachtaí na seachtaine bhí: Lá Glas Blaiseadh torthaí agus glasraí Tráth na gCeist le páistí ó Ghaels...

Nuachtlitir - Meán Fómhair 2012

Permanent link to this article: http://www.gscl.ie/cartlann/